IMG_20160530_175845

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM (KÖTELEZŐK)

Petőfi Sándor ars poétikái

Petőfi romantikus látomásköltészete

Arany János balladái

Arany János Toldi és Toldi estéje

Ady Endre Vér és arany című kötete

Ady Endre szerelmi költészete

Ady ars poétikája és lírai forradalma

Babits költői korszakai

Babits: Jónás könyve

Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai

Kosztolányi: Édes Anna

József Attila gyermekség és árvaság motívuma

József Attila – a táj újszerű megközelítése

József Attila szerelmi költészete

József Attila utolsó költeményei

MAGYAR IRODALOM (VÁLASZTHATÓK)

Balassi és a reneszánsz

Zrínyi: Szigeti veszedelem

Stilisztikai és műfaji gazdagság Csokonai költészetében

Berzsenyi Dániel elégiái

Kölcsey hazafias költészete

Vörösmarty romantikája (kései versei)

Mikszáth elbeszélői stílusa

Radnóti eclogái

Örkény egypercesei

Weöres “gyerekversei”

Karinthy paródiái

Móricz prózája (Tragédia, Barbárok)

Nagy László

Pilinszky János

KORTÁRS MAGYAR IRODALOM

Orbán Ottó stílusimitációi

Karafiáth Orsolya – költőnői szerep

Péterfy Gergely, Dragomán György, Esterházy Péter, Grecsó Krisztián, Háy János, Lackfi János  egy szabadon választott prózai műve

Varró Dániel versei

VILÁGIRODALOM

A Biblia magyarországi kultúrtörténete

Homérosz Odüsszeia című művének műfaji sajátosságai

A szent és a profán a középkor lírájában

Voltaire: Candide

Mary Shelley: Frankenstein

A francia szimbolisták költészete

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

George Orwell: Állatfarm

DRÁMA

Ókori görög dráma

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Moliére: Tartuffe

Madách: Az ember tragédiája

Ibsen: Nóra

Miller: Az ügynök halála

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI, REGIONÁLIS KULTÚRA

Magyar népmesék

Kávéházak és irodalmi élet

Huszárik: Szindbád

A horror kezdetei a filmművészetben – Lugosi Béla-Drakula