Elhangzott a Semiotica Agriensis 2016. évi konferencián.

Teljes dokumentum:

szavak-a-hataron

Összefoglalás:

Az utóbbi évek népvándorlási tendenciái kapcsán tanúi lehetünk annak, hogy a normatívnak tűnő jogi, idegenrendészeti fogalmak rendszere bomlásnak indult. Nyelvszemiotikai megközelítésben azt vizsgálom, hogy milyen nézőpont érvényesül a migrációs folyamattal kapcsolatos fogalomkészletben, hogyan alakulnak szemiotikai mintázatok a migrációt érintő magyar jogszabályozásban – ezzel párhuzamosan (vagy nem) a közgondolkodásban –, hogyan épülnek fel a „migránsokkal” kapcsolatos nyelvi kategóriák, és milyen mentális modell rajzolódik ki a nyelvhasználati gyakorlatból. Mivel a napjainkban intenzív mozgásban lévő idegenrendészeti fogalomkészlet archetipikus gondolkodásformák mentén is újrarendeződik, kísérletet teszek ennek a jelenségnek az illusztrálására.

Terdikné Takács Szilvia