Májusi vizsga témakörei

Csokonai rokokó versei

Elemzés

ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA (10.B a 2020-21. tanévben)

A szóbeli vizsga keretében a húzott tételben szerepel egy műfaj, egy stílus és egy szerző (ez utóbbi esetében a szerző bemutatása után a megjelölt művet kell elemezni – lírai alkotások esetén választási lehetőség is van). Felkészülési idő: 20 perc, felelet ideje: 10 perc.

Műfajok:

 • eposz
 • epigramma
 • elégia
 • dal
 • filozófiai tanköltemény
 • komédia
 • regény
 • himnusz
 • óda
 • a dráma öt része, a hármas egység elve

Korstílusok, stílusirányzatok, művelődéstörténeti korszakok:

 • reneszánsz
 • barokk
 • rokokó
 • felvilágosodás
 • klasszicizmus
 • szentimentalizmus
 • romantika

Szerzők és művek

 • Balassi Bálint: Ó én édes hazám VAGY Bocsásd meg Úristen VAGY Hogy Júliára talála… (füzetből)
 • Zrínyi: Szigeti veszedelem (füzetből), ill ppt-t találsz itt http://irodalomora.hu/fogalomgyujtemeny/ppt/
 • Voltaire: Candide: ppt-t találsz itt
 • Moliere: Tartuffe
 • Csokonai: Konstancinápoly (videó) VAGY A Magánossághoz
 • Shelley: Frankenstein ppt-t találsz itt
 • Berzsenyi: A közelítő tél VAGY Levéltöredék barátnémhoz
 • Kölcsey: Hymnus VAGY Zrínyi dala VAGY Zrínyi második éneke