A látható idő

Elhangzott a Semiotica Agriensis 2017. évi konferenciáján.

pdf: A látható idő

ppt: A látható idő

Az idő emberi érzékszervvel fel nem fogható entitás. Ebből adódóan az időélmény megtapasztalása jelek formájában konkretizálódik. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a térben érzékelhető vizuális jelek, úgy is mondhatnánk, az idő nyelve elsődlegesen a térben dekódolható (óra, naptár, idővonal, képregény, egyéb narratívumok szerkezeti ábrái), vagy (a nyelvre vonatkozóan) térszemantikai fogalmakban fejeződik ki (folyamat, gyakoriság, tagolás, tartam, stb). Ez a jelenség nem csupán univerzális, hanem archetipikus, illetve attól univerzális, hogy archetipikus.

Van-e általános, jól leírható mintázata az elemi idő- és térkategóriák összefüggéseinek? Előadásomban erre keresem a választ matematikai, geometriai, nyelvi, zenei nyelvi és ábrázoló művészi jelek összefüggéseinek elemzésével.

Az idő emberi érzékszervvel fel nem fogható entitás. Ebből adódóan az időélmény megtapasztalása jelek formájában konkretizálódik. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a térben érzékelhető vizuális jelek, úgy is mondhatnánk, az idő nyelve elsődlegesen a térben dekódolható (óra, naptár, idővonal, képregény, egyéb narratívumok szerkezeti ábrái), vagy (a nyelvre vonatkozóan) térszemantikai fogalmakban fejeződik ki (folyamat, gyakoriság, tagolás, tartam, stb). Ez a jelenség nem csupán univerzális, hanem archetipikus, illetve attól univerzális, hogy archetipikus.

Van-e általános, jól leírható mintázata az elemi idő- és térkategóriák összefüggéseinek? Előadásomban erre keresem a választ matematikai, geometriai, nyelvi, zenei nyelvi és ábrázoló művészi jelek összefüggéseinek elemzésével.