BIBLIA

Vesse össze Balassi zsoltár-átköltését az egyik legújabb fordítás szövegével. Milyen különbségeket tud megállapítani a forma, a  képhasználat és érzelmi hatáskeltés tekintetében?

42. zsoltár (részlet)

Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett,
Hegyeken-völgyeken széllel mind kergetett,
Rí, leh, s alig vehet szegény lélegzetet,
Keres kútfejeket,  
úgy keres, Úristen lelkem most tégedet,
Szerte mind kiáltván az te szent nevedet,
Szabadulására hogy onts kegyelmedet,
Mind forrásfejedet. (Balassi)

Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát?

Milyen bibliai motívumokra épít az alábbi népi imádság?

FRANCIA SZIMBOLISTÁK

Mutassa be a szimbolista költészet főbb jellegzetességeit az alábbi részlet alapján!

Mint züllött részeges, ha némi női roncsot,
vánnyadt keblű lotyót csókol és belemar,
titkos, futó gyönyört mi úgy falunk hamar,
facsarva lázasan, mint egy avítt narancsot.

Mint milliónyi nyű, bennünk bozsogva rajzó,
agyunkat démonok raja lepi tele,
s ha lélekzik tüdőnk, Halál zuhog bele,
mint láthatatlan folyó, s zúgása tompa jajszó.

(Baudelaire: Előhang)

George Orwell: 1984, Állatfarm

Mi az újbeszél lényege és szerepe? Milyen eszközökkel alkotnak „újbeszél” szavakat?

Pl. MINIBŐ (Gazdasági Minisztérium), ÓBESZÉL, DUPLAPLUSZJÓ, ANGSZOC, GONDOLATBŰN

A regényben központi jelentőségű Winston naplója. Miért bűn naplót írni? Milyen szimbolikus szerepet tölt be az írás, olvasás az alkotásban?

Orwell eredetileg Az utolsó ember Európában címet adta volna ennek a regénynek. Értelmezze ezt a „meg nem valósult” címet a regény tartalma alapján!

Értelmezze a regény két utolsó mondatát! Milyen kapcsolatban áll a regény egészével? Mi a célja a szerzőnek a váratlan befejezéssel?

Felnézett az óriási arcra. Negyven év kellett hozzá, hogy megtanulja, miféle mosoly rejtőzik a fekete bajusz alatt. Ó, kegyetlen, szükségtelen félreértés! Ó, konok, önfejű számkivetés a szerető kebelről! Két ginszagú könnycsepp szivárgott le az orra tövébe. De most már rendben van, a küzdelemnek vége. Diadalt aratott maga fölött. Szerette a Nagy Testvért.

Milyen szerepet tölt be a történetszövés szempontjából a „Hétparancsolat” és annak változásai?

Gabriel García Marquez: Száz év magány

A képen a Buendía-családfát látja. Mi az ismétlődő nevek szerepe az alkotásban?

VOLTAIRE (Candide)

Mutassa be a tézisregény jellemzőit az alábbi szövegrészlet alapján!

„ –  Mindez – felelt a félszemű doktor – szükséges, sőt nélkülözhetetlen, s az egyéni bajok szülik az általános jólétet, s mennél több az egyéni baj, annál nagyobb a közjólét.

Mialatt így okoskodott, a levegő elsötétült, a szelek dühöngeni kezdtek a világnak mind a négy sarka felől, s a hajóra hirtelen a legszörnyűbb vihar szakadt a lisszaboni kikötővel szemben.”