A magyar nyelv a világ nyelvei között

1. Beszélők száma
kb. 10-12 M (ebből kb. 1,5 M a határokon túl: Szlovákia, Románia,
Kárpátalja, Usa, Kanada, Brazília)
a világ nyelvei között az 50-55 hely

2. Típus szerint:
Agglutináló (toldalékoló) nyelv: a nyelvtani viszonyokat a szótőhöz
kapcsolt toldalékokkal fejezi ki

3. Eredet szerint: finnugor nyelvek családjába tartozik
Rokon nyelvek pl. finn, észt
legközelebbi rokon nyelvek: hanti és manysi (Urál vidékén élnek)
Helyzetünk: germán, szláv és latin nyelvek között, nyelvrokonaink távol

4. Írásrendszer, helyesírás
volt jellegzetesen magyar írásrendszerünk (rovásírás)
X. század: áttérés a latin betűs írásra

Helyesírás alapja: szóelemzés elve (felismerhető a szótő,
elkülöníthetők a toldalékok):
pl.  mond + t + am, lát + ja (nem láttya!)

5. Sűrítő nyelv: kevesebb szóval fejezi ki ugyanazt a jelentést:

LÁTLAK: ang: I CAN SEE YOU spa: (YO) TE VEO
(MIKE ALSZIK / MIKE IS SLEEPING/ MIKE ESTÁ DURMIENDO)

6. Nyelvtani jellegzetességek

nincsenek nemek (angol: he, she, sok más nyelvben minden főnévnek van neme, pl. spa: LUNA (hold: nőnemű) SOL (nap: hímnemű)
számnév után nem használunk többes számot:
két testvér, two brotherS, dos hermanoS
alanyi és tárgyas ragozású ige
ÍROK egy levelet – ÍROM a levelet
WRITE a letter – WRITE the letter
ESCRIBIENDO una carta – ESCRIBIENDO la carta
váltakozó szótő: EN+NI, ESZ+IK, E+HET, EV+ETT

7. Nyelvi változás üteme
A magyar nyelv nagyon lassan változik: 1000 éves szövegeket tudunk olvasni
Balassi 500 évvel ezelőtti szövegei tökéletesen érthetők
Shakespeare 500 évvel ezelőtti szövegeit „fordítani” kell mai angolra

8. szókincs: más nyelvekhez képest rendkívül nagy, sok a szinonima

9. Erős képiség: a köznyelvi formák is metaforikusak
pl: törődik (= összetöri magát valakiért)
      esdekel (esik, térdre esik valaki előtt)
      szívesen (szívből jövő kedvességgel)

  • Kötelező és ajánlott olvasmányok:
  • 1. Arany: Toldi estéje, 2. Madách: Az ember tragédiája, 3. Mikszáth: Tót atyafiak, A jó palócok 4. Ibsen: Nóra 5. Csehov: A három nővér
    Ajánlottak: Tolsztoj: Anna Karenina, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Stendhal: Vörös és fekete, Jókai: Az arany ember

NOVEMBER 12.

A MAI DUPLA ÓRA ANYAGÁT KIOSZTOTTAM A MÚLT ÓRÁN (TETEMRE HÍVÁS FELADATLAP). HA VALAKI HIÁNYZOTT, ONLINE IS CSATOLOM. EREDETILEG MAI HATÁRIDŐVEL VOLT, DE ELFOGADOM HÉTFŐIG!

ROMANTIKA TÉMAZÁRÓ (TESZT ÉS KISESSZÉ)

A felkészüléshez érdemes átismételni az alábbi ppt-t:

További témakörök:

  • a Hymnus kultúrtörténete, háttere
  • Kölcsey élete, Hymnus műfaja, főbb motívumai, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke (verstípusa, főbb motívumai)
  • A romantikus nyelvhasználat/stílus jellegzetességeinek megnevezése
  • Vörösmarty irodalmi jelentősége

Okt. 30. nyelvtan óra anyaga: