TÉMAKÖR: NYELVI JELRENDSZER, NYELV ÉS BESZÉD

TÉMA: A nyelv mint jelrendszer

FELADAT: Igazolja a jelrendszerek általános jellemzőivel, hogy az alábbi ábra egy tényleges jelrendszert (vagy jelrendszer-részletet) ábrázol!

TÉMAKÖR: NYELVI JELRENDSZER, NYELV ÉS BESZÉD

TÉMA: Szóbeliség és írásbeliség

FELADAT: Lefordíthatók-e maradéktalanul az alábbi „írásjelek”, emoji-k beszélt nyelvre? Indokolja válaszát!

TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET, TÁRSADALOM ÉS NYELVHASZNÁLAT

TÉMA: Ómagyar kori nyelvemlékek

FELADAT: Mondjon egy-egy példát az alábbi szövegből az ómagyar kor

a) hangtani, és b) morfológiai (pl. ragozás, igeidők) jellemzőire!

Latjatuk feleim szumtukhel, mik vogymuk: isa, por es homou vogymuk. menyi milosztben terumtevé eleve miu isemukut adamot, es odutta vala neki paraadicsumot hazoa. es mend paradicsumben valou gyimilcsektul monda neki elnie. heon tilutoa ut igy fa gyimilcsetul.  Gye mondoa neki, meret nim eneik: isa, ki napon emdul  az gyimilcstul, halalnek halalaal holsz. hadlava holtat terumteve Istentul, gye feledeve. engede urdung intetuinek, es evék az tilvot gyimilcstul. es az gyimilcsben halálu evék. es az gyimilcsnek úl keserou vala vize, hugy turkokat mige zokoztia vala. num heon moganek, gye mend u fojanek halalut evék. horoguvek Isten, es vetevé ut ez munkas vilag bele: es leun halalnek es pukulnek feze, es mend u nemenek. (…)

TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET, TÁRSADALOM ÉS NYELVHASZNÁLAT

TÉMA: A nyelvújítás

FELADAT: Milyen szóalkotási móddal keletkeztek az alábbi szavak?

irodalom, híg+anyag=higany, kapál®kapa, számtan, állítmány

TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET, TÁRSADALOM ÉS NYELVHASZNÁLAT

TÉMA: A magyar nyelv a határon túl

FELADAT: Feleletéhez használja fel az alábbi táblázat adatait!

Moldvai magyarok számának alakulása

népszámlálás éve magyar népesség száma magyar népesség aránya
1859 37 825 2,9
1930 23 894 1,0
1956 8 829 0,3
1992 3 098 0,08

Forrás: (http://mek.niif.hu/00900/00983/pdf/moldva.pdf)

TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ

TÉMA: A kommunikáció tényezői és funkciói

FELADAT: Hogyan működnek a kommunikáció tényezői, mely tényezők hiánya vagy problematikussága kelti a humoros hatást az alábbi szövegrészben?

Na mi van? Semmi? Szóval azt mondják metakommunikatíve, hogy semmi? Az van? Hát a semmi van? Normális? Hát a semmi az nem van, hanem nincs! Há’ most hogyha semmi van, az pont, hogy nincs semmi! Na de ha meg a semmi nincs, az meg má’ valami! Az meg má’ nem semmi! Igaz, jól mondom? Nem? De! (…)

Na kérem. Besenyő I.V. István, aki vagyok, azaz Besenyő Igazam Van István, elmondanám Önöknek, hogy igazam van. De nem csak má’ most! Hát amíg gyöttem, mennyire igazam vót! Kérem. Amíg ide gyöttem, kérem, végig azalatt háromszor vót igazam. Utána amit mondtam, az négy, ez meg ugye a négyre igaz, amit mondok, az meg mán öt. Há’nem? De. Hat.

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=SFGDzHAeTrE

TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ

TÉMA: A nem nyelvi kommunikáció   

FELADAT: A némafilmek idejében különösen nagy szerepe volt a nem nyelvi jelzéseknek. Jellemezze az alábbi filmkép üzeneteit kommunikációs szempontból!

TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ

TÉMA: A tömegkommunikáció

FELADAT: Elemezze az alábbi címadásokat a hatáskeltés szempontjából!

Kunetz: összeomlott a magyar egészségügy (ATV 2020.12.04)

Ennyi ember lett rosszul a Pfizer BioNTech koronavírus vakcinájától (Tech&Tudomány, 2021. 01.07)

Vérlázító és felháborító a Woody Allen-dokumentumfilm (HVG 2021. márc. 01)

Nem fáj, mégis minden második ember belehal (Veszprém@, 2015. 07.20)

TÉMAKÖR: STILISZTIKA, JELENTÉSTAN

TÉMA: A költői képek fajtái

FELADAT: Nevezze meg az alábbi szövegrész költői képeit! A példákat tétele kifejtéséhez is használhatja!

Életem képe ez. – Már elestvélyedtem,
Béborúlt az élet vidám álorcája!
Még két mulatótárs van ébren mellettem:
A szelíd szerelem hamvadó szikrája
S bús melancholiám szomorgó nótája.
(Berzsenyi)

TÉMAKÖR: STILISZTIKA, JELENTÉSTAN

TÉMA: Hangalak és jelentés kapcsolata

FELADAT: Igazolja, hogy a szavunk az azonos alakú és többjelentésű szavak kategóriájába is besorolható!

TÉMAKÖR: STILISZTIKA, JELENTÉSTAN

TÉMA: A jelentésváltozás    

FELADAT: Melyik jelentésváltozási módozat jellemző az informatika magyarosított nyelvére az alábbi példák alapján? Mi az oka, motivációja ennek törekvésnek?

egér, ablak, képernyő, drótposta, könyvtár, háló

TÉMAKÖR: SZÖVEGTAN

TÉMA: Frazeológia (Állandósult szókapcsolatok)

FELADAT: Sorolja be az alábbi állandósult szókapcsolatokat a megfelelő kategóriába!

a) Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! b) Üvölt, mint a fába szorult féreg. c) A nyavalya törje ki! d) maradok tisztelettel e) ügyet sem vet rá f) ez van, ezt kell szeretni g) Ember küzdj és bízva bízzál! (Madách)

TÉMAKÖR: SZÖVEGTAN

TÉMA: A szaknyelvek (orvosi szaknyelv kialakulása)

FELADAT: Jellemezze a mai orvosi szaknyelvet (szókincs, fogalmazásmód, érthetőség) szempontjából! Kell-e aggódnia a lelet tulajdonosának (akinek nincs egészségügyi képzettsége, tehát csak a laikus szintjén érti a szöveget?)

TÉMAKÖR: LEÍRÓ NYELVTAN

TÉMA: A szóalkotás módjai

FELADAT: A tudományos magyar nyelv mintegy 80-100 év alatt teremtődött meg. A sport magyar szaknyelve 20-30 éven keresztül alakult. Az informatikai szókincs 15-20 év alatt került be mindennapi szóhasználatunkba. Most viszont egyetlen év is elég volt, hogy új szavak százai épüljenek be nyelvünkbe. Mi lehet ennek az oka?

oltakozik, banyatime/banyatájm, homeless-office, fotelvirológus, járványgörbe, covidinka, vírusközöny

e-sörözés, aperitif-törzs, kenyérszűz,  trikini

TÉMAKÖR: LEÍRÓ NYELVTAN

TÉMA: Alárendelő és mellérendelő viszonyok a nyelvben

FELADAT: Nevezzen meg a szövegrészben egy hozzárendelő, egy mellérendelő és két alárendelő szókapcsolatot!

“Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,

jó szóval oktasd, játszani is engedd

szép, komoly fiadat!” (József Attila)

TÉMAKÖR: LEÍRÓ NYELVTAN

TÉMA: A mondat szintagmatikus szerkezete

FELADAT: Elemezze az alábbi mondatot, és ábrázolja ágrajzzal!

„Jelképek erdején visz át az ember útja.” (Baudelaire)

TÉMAKÖR: RETORIKA

TÉMA: Az érvelés fajtái és módszerei

FELADAT: Milyen típusú érveket ismer fel a tanultak közül?

Állítás: Kár volt kivezetni az informatika-oktatást a technikumból.

Érvek:

  1. A rangos professzor szerint éppen a technikumban tanulóknak lenne a legnagyobb szüksége biztos felhasználói ismeretekre.
  2. Egy felmérés szerint a digitális írástudás képességének eredményei 7 százalalékponttal alacsonyabb szintet mutatnak az idei, mint a tavalyi kilencedikesek esetében.
  3. Az informatikai képességekkel nem rendelkező emberek várhatóan hátrányba kerülnek a munkapiacon.
  4. A középiskolát informatikai ismeretek nélkül lezárni olyan, mintha katonákat fegyver nélkül küldenénk háborúba.

TÉMAKÖR: RETORIKA

TÉMA: A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a nyilvános megszólalásig

FELADAT: Honnan gyűjtene anyagot az alábbi témákhoz és miért?

  diplomamunkát készít a középkori szerzetesek művelődésérőlújságcikket ír a fiatalok olvasási szokásairól   online keresőprogrammalonline kérdőívvelszámszerű felmérésekből, statisztikákbólterepmunkával, utcai interjúkkalkönyvtárban, levéltárban, nyomtatott forrásokban

TÉMAKÖR: NYELVMŰVELÉS, HELYESÍRÁS

TÉMA: Nyelvművelésünk elvei és gyakorlata

FELADAT: A „Szómagyarító” nyilvános online fórum, ahol bárki javaslatot tehet idegen szavak magyarítására. Válasszon ki kettőt az alábbi példasorok közül, és értékelje a javaslatokat (nyelvileg-fogalmilag helyes-e, beleillene-e a magyar szókincsbe?)

  • infrastruktúra: háttéralap, háttérszín, alaphálózat
  • grapefruit: kesernye, fanyarcs
  • mainstream: fősodor, főáramlat
  • skype: képtelefon, csevettyű
  • e-mail: drótposta, villanyposta, villámposta, e-vél (evél)
  • Facebook: arcpiactér, kapcsárium, arctár

TÉMAKÖR: NYELVMŰVELÉS, HELYESÍRÁS

TÉMA: Idegen szók helyesírása

FELADAT:

A) Hogyan kell szótagolni az alábbi szavakat? Magyarázza meg, hogy miért! Versailles, Shakespeare, meeting

B) Lássa el a megadott raggal a szavakat! Shakespeare + vel, Versailles + ben, meeting + elni