1. 1999.  A sztereotipia kutatásának szemiotikai lehetőségei.  In: Felfedezőúton a jelek világában. Magyar szemiotikai tanulmányok 2. szerk. Voigt Vilmos és Balázs Géza. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság.
 2. 1999. Irodalmi adattár és fogalomgyűjtemény. Budapest, EFEB felvételi előkészítő.
 3. 2003. Szövegépítkezés a ráolvasó imádságokban. Magyar Nyelvőr 127. 92-97.
 4. 2004. A nyelvi mágia eszközei az epikus ráolvasó imádságokban. Doktori disszertáció. Egyetemi Kvt.   Kd 10144.
 5. 2005.A nevek mágiája Névtani Értesítő 27.  248-256.
 6. 2005. Oldódnak vagy szilárdulnak a kulturális blokkok? Középiskolai helyzetkép. Vasi Szemle LIX. évf. 5. szám. 593-597.
 7. 2005. A tér, idő és a szereplők rendszere az epikus ráolvasó imádságokban. In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis I.  szerk. Balázs-H. Varga – Veszelszki. Líceum Kiadó, Bp-Eger. 180-192.
 8. 2006. Folklorisztikai szövegtipológia – az epikus ráolvasó imádságok. In:  Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 182-208.
 9. 2007. Emelt szintű érettségi feladatsorok. Magyar nyelv és irodalom. Mozaik Kiadó. Szeged.
 10. 2008. Szövegvilág és festett univerzum Az archaikus népi imádságok és a szakrális festészet kapcsolódási pontjai. Szemerkényi Ágnes szerk. Folklór és vizuális kultúra. Akadémiai Kiadó, Bp. 170-183.
 11. 2008. Szövegműveletek és irodalmi interpretáció.  Tolcsvai Nagy Gábor-Tátrai Szilárd szerk. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta Könyvkiadó 72-78.
 12. 2008. Text typology in folkloristc studies. Epic incantational prayers.   In: Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Tolcsvai Nagy Gábor (ed) Frankfurt am Main: P. Lang.
 13. 2009. Balázs Géza – Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. Pauz-Westermann – Inter – Prae. Celldömölk-Budapest
 14. 2010.  A betegségek körülírása az archaikus népi imádságokban.  Szemerkényi Ágnes szerk. Folklór és nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp. 359-370
 15. 2012. Ízleljük meg a süteményneveket! Balázs Géza-Balázs László-Veszelszki Ágnes: Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Magyar Szemiotikai Társaság – ELTE-Eötvös Kiadó. Budapest. 187-190.
 16. 2012. Ős-szabari lankán. A régi Zalaszabar. Magánkiadás. Budapest.
 17. 2015. Migránsok a középiskolában – helyi integrációs stratégia. Iskolaszolga, Menedzser Praxis 2015. október. 30-39. Kapcsolódó: http://www.iskolaszolga.hu/index.php?menu=cikk&id=28
 18. 2017. Szavak a határon. Balázs Géza-Minya Károly szerk. Multikulturalitás. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 261-270.
 19. 2018. A látható idő. Balázs Géza-Minya Károly- Pölcz Ádám szerk. Az idő szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 89-96.
 20. 2019. Mysterium fidei. A szent titok (az Eucharisztia) jelelmélete a katolikus- teológiában. Balázs Géza-Minya Károly- Pölcz Ádám szerk. A titok szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 89-100.
 21. 2019. Érti a hexametert is... (Köszöntő Balázs Géza 60. születésnapjára)
 22. 2019. Krisztus teste szánkon… Az Oltáriszentség jelvilága a teológiától az archaikus népi imádságokig. Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel szerk. Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár. 321-329.
 23. 2020. A derűs múzsa. Irodalmi nevelés és nevetés. Magyaróra II.évf. 1-2. 139-142.
 24. 2021. Szó bennszakad, hang fennakad… tanárként a vírus idején (Magyaróra II. évf. 3-4)
 25. 2021. Vesztésre áll-e a régi magyar irodalom? (Magyaróra III. évf. 2. 140-145)
 26. 2021. Ámor és mámor. Szerelem és bor közös jelvilága Balázs Géza (szerk.) Erósz szemiotikája. Semiotica Agriensis 19. Magyar Szemiotikai Társaság – IKU, Budapest. 139-148.
 27. 2021. “Itthon vagyok.” e-nyelvmagazin.hu
 28. 2021. Idő és énidő. kultura.hu
 29. 2021. Így írtunk mi. kultura.hu
 30. 2021. Minek nevezzelek? kultura.hu
 31. 2021. Magyarérettségi 2021. Magyaróra III. évf. 3. 378-380.
 32. 2021. Három évforduló. Dosztojevszkij 200, Pilinszky 100, Erdélyi 100. Magyaróra III. évf. 3. 381-383.
 33. 2021. Csak az olvassa versemet… kultura.hu
 34. 2021. Mit szólna ehhez Desiré? kultura.hu
 35. 2021. Az irgalomról, és más efféle lomról kultura.hu
 36. 2021. Google-ferdítő kultura.hu
 37. 2022. Akinek nótája nincsen, annak szíve sincs? kultura.hu
 38. 2022. Hogyan sütünk zalaiul rétest? kultura.hu
 39. 2022. József Attila-töredékekről kultura.hu

Konferenciaelőadások

 • 2003. A nyelvi mágia szemiotikai kontextusban. Szemiotikai konferencia, Eger. Esterházy Károly Főiskola.
 • 2006. Szemiotikai szövegtan az irodalomórán. Szemiotikai konferencia, Eger. Esterházy Károly Főiskola.
 • 2007. Verselemzési technikák fejlesztése és digitális alapú projektek. FPI napok, Budapest, Raoul Wallenberg Gimnázium. (2007. jan. 30)
 • 2008.  A képpé fordított szöveg szemantikája. Szemiotikai konferecia, Eger, Esterházy Károly Főiskola.
 • 2009. Integráció a gyakorlatban. A vezetés szerepe az SNI-s és TBMN-es tanulók oktatási-nevelési feltételeinek megteremtésében. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai értekezlete (2009. szeptember 23).
 • 2009. Útalakzatok a folklórbanAz útelágazástól a labirintusig. Szemiotikai konferecia, Eger, Esterházy Károly Főiskola. (2009. október 2.)
 • 2012. Ős-szabari lankán – A régi Zalaszabar. Zalaszabar, Margaréta-ház. (2012. december 23.)
 • 2016. Szavak a határon. A migráció nyelvi-nyelvészeti aspektusai. 15. Semiotica Agriensis. 2016. október 02.
 • 2017. A látható idő.  (ppt) 16. Semiotica Agriensis. 2017. szeptember 30.
 • 2018. Mysterium fidei. Az Eucharisztia jelelmélete a katolikus teológiában. (ppt) 17. Semiotica Agriensis. 2018. szeptember 29.
 • 2019. 18. Semiotica Agriensis. (program) Szimbólumtérkép a gyermekről – középiskolások asszociációs hálói alapján. Eger, 2019. szeptember 28.
 • 2021. A Váradi Biblia (program). Egy liturgikus nyelvváltás és környezete. (ppt) Nagyvárad, 2021. szeptember 9-10.
 • 2021. XX. Semioticia Agriensis. Egy képben csak, s csupán a lényeget. Eger, 2021. szept. 30-okt. 2.

Egyéb

2019. április 05. Könyvjelző. Szent István Rádió (Eger). Interjú

2020. június 16. Az este. Házigazda. Kossuth rádió.

2021. 04.14. 55. Magyar nyelv hete. Magyaróra folyóirat, pódiumbeszélgetés.

2021. 10.12. Könyvbemutató. Balázs Géza: A művészet és a nyelv születése