NYELVI JELRENDSZER, NYELV ÉS BESZÉD

NYELVTÖRTÉNET, TÁRSADALOM ÉS NYELVHASZNÁLAT

KOMMUNIKÁCIÓ

STILISZTIKA, JELENTÉSTAN

SZÖVEGTAN

LEÍRÓ NYELVTAN

A MAGYAR SZÓFAJI RENDSZER (csak táblázat)

RETORIKA

NYELVMŰVELÉS, HELYESÍRÁS