Berzsenyi

Varró Dániel: Változatok egy gyerekdalra

Hol kószáltanak el hajdani borjaink?
Zengő hangjuk a múlt berkein elhagyák,
Nem szól nélkülük itt víg Philoméla sem,
Csak bús őszibogár zönög.

Eltűnt szép fülük, és könnyü Zephyr lehén
Lágyan lengedező díszük is elveszett,
Így dőltek le Bizánc tornyai egykoron,
Így múland el a gloria!

Oh, így korcsosul el régi, nemes fajunk,
Tündér myrtusi mind sorra lehullanak,
Oh, a farkahagyott, foltosodó idő
Minden díszt lelegel hamar.

Nem tér meg Ganyméd, s Bacchusi hűs nedű
Szomjú szánkba talán már sosem ömledez,
Csak nyúlós tejeket tölt poharunkba majd
Éltünk égi pohárnoka.

Kölcsey

Orbán Ottó: Vanitatum vanitas

Itt a vers, a versed mása,
dúlt idegzet, Kölcsey,
itt a vers, hogy haldoklása
közben nyelvét öltse ki,
mert hiába új a század,
ha a régi a gyalázat
s fölöttünk a komor ég,
a nagy szappanbuborék.

Utópiák, forradalmak,
kondérszámra dől a vér.
„A népnek minden hatalmat!”,
s jön új hóhér, új vezér.
Megrohad, ha győz, a jó ügy,
s habzik a szó, mint a lóhúgy,
és máglyára küld a hit –
nem világít, csak vakít.

Körbe, körbe, körbe, körbe,
ez a világ körbejár,
ha előre néz, tükörbe,
ha tervez, csak visszavár.
Mi új támadhatna benne?
Ember embert ma is enne –
nincs új, csak új változat
rád, gyilkos, rád, áldozat.

Törvény, jogrend és igazság
nem több, mint fennkölt mese,
fönti érdek, lenti gazság
nem veszi kutyába se.
A szabadság ravasz rendszer,
minden nyílásán retesszel
arra int a tág vadon:
ölhetsz, csak nem szabadon…

Fekete űr ciprus-ága,
csillagok közt fúj a szél.
Hiúságok hiúsága,
hogy a nyelv versben beszél;
élteti még a rögeszme,
hogy nélküle odaveszne
az eleven szalmabáb.
Legyints rá, és menj tovább!

Petőfi

Falu végén kurta kocsma (eszperente)

Telepszegleten szeszelde
csermely mellett elhelyezve,
benne kedve tetszelegne,
teszem fel, nem esteledne.

Egek rendre estelednek,
erek, berkek csendesednek.
Dereglye sem megy keresztbe,
hever e fekete csendbe.

Szeszelde bezzeg nem csendes,
zeng-peng benne zene rendes.
Szesz ereje szerteterjed,
embereknek kedve gerjed.

Hej, menyecske, kedves lelkem,
erjedt hegylevet kell nyelnem!
Legyen hetven esztendeje,
de meg heves szesz ereje!

Zenemester, sebesebben!
Kerekedett fene kedvem.
Keresetem szerteverem,
lelkemet meg eltemetem.

Megjelennek rendelettel:
csendesebben kedvetekkel!

Telep feje heveredne,
esetleg elszenderedne!

Legyen vele beste lelke,
te meg eredj fene helyre!
Zene zengjen, szedte-vedte,
pendelyemnek lehet veszte!

Esmeg mennek, reteszt vernek:
Legyenek csendesek kendtek!
Szentek lelke legyen velek,
kedves egyetlenem beteg.

Feleletet egy meg nem tett,
berekesztnek szesznyeletet.
Zene menten befejezve,
s szertemennek csendesedve

Lackfi János: ANYÁM TYÚKJA, HIVATALOS JEGYZŐKÖNYV


No, mi a státusz, háztartási baromfi?
Csak nem a lakossági ingatlan
területén tetszünk tartózkodni,
ráadásul fedett körletben?
Lám csak, a természetfeletti
a megfelelő módon organizálja
az ön életvitelét! Jelentős rangfokozati
előmozdulást észlelek.
Futólépésben oda s vissza
felméri a terepet,
a fából ácsolt ingóság
tetejét hadállásnak tekinti.
Amennyiben jónak látja,
állati hanghatással él,
mégsem távolítják el
a fent említett zárttérből.
Ilyesminek szándékát sem észlelem,
táplálásáról megfelelően
gondoskodnak, mintha
gerleféleségnek tekintenék.
Előszűrés után veszi magához
a tápanyagot, akár egy koronás
uralkodó, kinek életszínvonala
nem hagy kívánnivalót maga után.
Felhívnám szíves figyelmét,
hogy ezek után ildomos lenne
kiváló magaviseletet tanúsítani,
és folyamatában újratermelni
a csíraállományt.
Morzsa nevű egyednek hallásvizsgálatot
javasolnék a jobb kommunikálás végett.
Állományba vétele nem új keletű,
érdemei elismerése mellett.
Javaslom a továbbiakban
hasonló eljárás foganatosítását,
különös tekintettel a szárnyasjószág
védőőrizetére, tekintve, hogy édesanyám
állománybővítést nem tervez.