I. A magyar nyelv tagolódása, változatai

IRODALMI NYELVa köznyelv igényesebb változatapl. hivatalos levelekben, szónoklatokban
KÖZNYELVa nemzeti nyelv beszélt változata, a társalgás nyelve, normatív nyelvhasználatmindennapi kommunikációban, pl. vásárlás
SZLENGa köznyelv igénytelenebb változata, régebben csoportnyelv, ma mindenki által használt változatinformatív társalgásban, diákok egymás között

Míg a fenti változatokat mindenki beszéli, addig léteznek olyan nyelvváltozatok, amelyeket csak a társadalom egy szűkebb rétege ismer és használ aktívan, ezek a csoportnyelvek.

Pl. diáknyelv, gyermeknyelv, tolvajnyelv, hobbinyelvek és szaknyelvek.

A szaknyelvek: egy bizonyos tevékenység, foglalkozás jellegzetes szókincsét (szakszavait, műszavait) tartalmazza. Pl. orvosi szaknyelv, ügyvédi szaknyelv, az egyházi nyelv, és ilyen a sportnyelv is.

II. A sportnyelv kialakulása

A XX. század elejéig a sporttevékenység inkább az arisztokrácia kiváltsága volt. Az ehhez kapcsolódó idegen szavakat, kifejezéseket ekkor nem magyarították.

A XX. század első évtizedeitől a sportolás és sporteseményeken való részvétel is tömegessé vált. Ezért vált szükségessé a főként angol szakkifejezések magyarosítása.

A feladatot a Nemzeti Sport újság vállalta az 1930-as években, pályázatot hirdettek az általánosan használt sportnyelvi idegenszerűségek magyarítására. Az eredmény kb. 200 új szó lett. Példák a futball nyelvéből:

Ezen kívül számos szót és kifejezést vett át a katonai nyelvből (pl. ostromolja a kaput, összecsap, ágyúz, taktika, összecsap, ellenfél, csel, idegenlégiós)

A magyar köznyelvből is több szó és kifejezés kapott metaforikus értelmet a futballnyelvben (pl. dekáz, ível, csavar, bevarrja, kötényt ad, besárgul, ikszel, bombáz, esernyőt ad stb.)

III. A sportnyelv elterjedése

A 30-as években végbemenő folyamatot „sportnyelvújításnak” nevezzük.

A sportújságírók, rádiós sportriporterek tudatosan alkalmazták a sportnyelv új, magyar szavait, kifejezéseit, így azok nagyon gyorsan elterjedtek. Az 1950-es években az Aranycsapat mérkőzéseit Szepesi György már a mainak megfelelő sportnyelven közvetítette.

A sportnyelv ma is változik, alakul, bővül. A futballban az egyik legújabb szó a 2018-ban bevezetett videóbíró. Számos új szó keletkezik olyankor, amikor új sportágak kerülnek be a köztudatba (pl. A párizsi olimpián új sportágként debütál majd a breaktánc: a sportág sajátos szókincsét milliók fogják majd megismerni).