A nyelv két megjelenési módja az írás és a beszéd.

BESZÉD

ÍRÁS

Hangzó forma Látható, vizuálisan felfogható
időben korábbi (homo sapiens biztos tudott beszélni) időben későbbi (kb. 5000 évvel ezelőtt)
általában gyorsabb általában lassúbb
spontán, kevésbé alkalmas előzetes tervezésre,

lazább szerkesztésű

lehetőség a megtervezésre,

gondosabb, tömörebb szerkesztés

zenei eszközök érvényesülése (hangsúlyozás, hangszín, ritmika)
sokkal inkább kötődik a helyhez és időhöz nem számítható ki pontosan a befogadás helye és ideje
a felek nagyrészt látják egymást (nem nyelvi kommunikáció nagyobb szerepe: gesztusok, mimika) a felek nagyrészt nem látják egymást
a jeladás és vétel között minimális időkülönbség:  azonnali reagálás a jeladás és vétel között nagyobb időkülönbség (kivéve pl. msn és chat, ahol szinte azonnal válaszolhatunk)
Informálisabb, nem figyelünk annyira a szabályokra formálisabb, jobban betartjuk a nyelvi szabályokat
speciális, beszédben általában nehezen visszaadható elemei vannak (képletek, táblázatok)
 a rövidebb szavakat, kifejezéseket részesíti előnyben hosszabb szavak használata jellemzőbb
kevésbé változatos szókincs,

egyszerűbb nyelvtani szerkezetek

szókincs nagyobb változatossága,

bonyolultabb nyelvi szerkezetek

Elvont kifejezések ritkább használata elvont kifejezések gyakoribb használata
Kevesebb szakkifejezés, gyakoribb szleng-használat Több szakkifejezés, szleng kevés
személyesebb szóhasználat kevésbé személyes szóhasználat

Vannak olyan új szövegtípusok, amelyek az írásbeliség és élőszó határán helyezkednek el. A legjobb példa erre az msn és a chat.