1. A reformkor

 az 1825-1848 közötti időszak, nevét a reformországgyűlésekről kapta.

A magyar irodalomban ekkor a romantika stílusa uralkodik.

A magyar költőket, írókat főleg a társadalmi-politikai kérdések foglalkoztatják, a nemzeti függetlenedés, az önálló magyar kultúra megteremtése.

Íróink, költőink nemcsak az önkifejezésre használták az irodalmat, hanem fontos szerepet tulajdonítottak neki a közvélemény formálásában. Petőfi is ezek közé tartozott, és ars poeticájában kifejezi ezt a költői szerepet.

 1. Petőfi élete

1823-ban született Kiskőrösön. Iskolái után Sopronban beáll katonának, de betegeskedései miatt elbocsátják. Ezután a  vándorszínész lesz.

            Felkeresi Vörösmartyt, aki támogatja a tehetséges fiatalembert.  A Pesti Divatlapnál helyezkedik el, mint segédszerkesztő, itt alapozza meg hírnevét. Eljátssza a parasztköltő szerepét, subában jár, pipázik, bordalokat és népies helyzetdalokat ír – ezekkel mind nagy sikert arat. A János vitéz  (1845) még tovább növeli hírnevét.

            Szendrey Júliát  lány szüleinek tiltása ellenére veszi feleségül. Ebben az évben ismerkedik meg Arany Jánossal, mély barátság alakul ki köztük.

            1848-ban a forradalom előkészítésében  nagy szerepet vállal. Aktívan részt vesz a szabadságharcban is Bem oldalán. 1849-ben tűnt el Segesvárnál.

            Halálának tisztázatlan körülményei misztikus légkört teremtenek ma is körülötte.

III.          Petőfi költészeti újításai

1. Nyelvezet, stílus:

A költészeti forradalom azt jelenti, hogy teljesen átalakul az addigi, líráról alkotott felfogás.  Petőfi sokat tett azért, hogy a költészet ne csak a művelt emberek kiváltsága legyen. Berzsenyi, Kölcsey vagy Vörösmarty költészete akkoriban csak kevesek számára volt érthető. Petőfi célja az volt, hogy a költészet demokratikus legyen: mindenki hozzájuthasson, megérthesse.

Ezzel magyarázható költeményeinek egyszerű, közérthető stílusa.

Költeményeiben nem alkalmaz bonyolult versformákat, előnyben részesíti az egyszerű, népdalszerű formát. Nyelvezete közelebb áll az akkori, hétköznapi nyelvhez, mint kortársaié. 

(pl.  Fa leszek, ha…)

Egyszerű szerelmi szimbolikát használ (fa, virág) egyszerű nyelvezetű szerelmi vallomás, gondolkodásmódja közel áll a magyar népdalokhoz

Befordultam a konyhára

Hétköznapi helyzet, hétköznapi szavak (pipa, konyha)

Egyszerű szerelmi szimbolika (tűz – szerelem)

Ezek a népies tárgyú költemények főként Petőfi korai költői szakaszára jellemzők. A fő műfaj a népies helyzetdal: egy népi alak helyzetébe képzelve magát, népies nyelven és stílusban írja költeményeit.

Irodalmi programját egy Arany Jánosnak írott levelében is megfogalmazta:

„Uralkodóvá kell tenni a népet a költészetben, hogy a politikában is uralkodhasson”

2. A „született zseni” elmélete

A természet vadvirága című vers rövid elemzése:

 • ebben a versében visszautasítja az őt ért támadásokat
 • szembeállítja a tanult költőket (satnya sarjadék) saját magával
 • ez megfelel a romantikus felfogásnak, hogy költőnek születni kell, és nem lehet tanulni
 • a természet vadvirága motívum értelmezése: a vadvirág a természetességet, egészségességet, ellenállóképességet, életrevalóságot fejezi ki
 • szavait nem válogatja meg, szidja az ellenségeit

3. Költői szerep: a nép vezére

Nagyra értékelte a költő szerepét: elképzelése szerint a költő fogja a világot egy boldogabb élet felé vezetni:

A XIX. század költői című vers rövid értelmezése

 • a költői szerep magasztos
 • prófétához hasonlítja magát, akinek segítségével megvalósul az ideális társadalom
 • eljön az újabb aranykor
 • ehhez szükségesnek látta a forradalmat.
 • A kortárs költőkkel ellentétben nem a haza romlásáról és nemzethalálról írt, hanem a jövőbe vetett bizalommal fogalmazta meg a világszabadság korát.  (Feltámadott a tenger, Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, Respublika, Szabadság, szerelem stb.) A forradalom utáni verseiben azonban hasonlóképp sötéten látja a jövőt (Szörnyű idő)

IV.          Összefoglalás

Petőfi nagysága abban van, hogy felismerte a költészet megváltozott szerepét és funkcióját, mindenki számára hozzáférhetővé és közérthetővé tette. Petőfi stílusát utána még mintegy 50 éven keresztül utánozták.