Az első nyelvművelő társaságok a XVIII. század végén alakultak, amikor a nyelvújítás mozgalma során egyébként is a nyelv felé fordult a figyelem.

 A nyelvművelés legfőbb feladatai a következők

 • vizsgálnia kell, hogy a nyelv alkalmas-e kommunikációs feladatainak ellátására
 • vizsgálnia kell, hogy a nyelv használói ismerik-e a nyelvhasználati szabályokat
 • s ha nem, a rendelkezésre álló eszközök segítségével a hibák kiküszöbölésére kell törekednie
 • a nyelvművelés aktuális feladatait mindig az adott társadalom szükségletei határozzák meg. Más volt a feladat a nyelvművelés korában, és más a mai, információs társadalomban.
 • A legfontosabb feladat a nyelv értékeinek védelme, de emellett a nyelvművelés szemlélete modern kell, hogy legyen, vagyis a köznyelvben megjelenő új jelenségeket nem kell feltétlenül elutasítania.

Napjaink főbb nyelvhelyességi problémái

 • A beszédtechnika hibái: hadarás, szótaglenyelés, hangsúlyozási, hanglejtési hibák (pl. reklámszövegekben)
 • Idegenszerűségek terjedése: napjaink egyik legnagyobb problémája. 2002-ben érvénybe lépett egy törvény, amely kötelezi a tulajdonosokat, hogy a cégek, üzletek, vendéglátóipari egységek nevét magyarul is fel kell tüntetni. (pl. Irish Pub / kocsma vagy söröző). Az idegen szavak rohamosan terjednek a médiában és köznyelvünkben is (team, image, project stb.). Ha van magyar megfelelőjük (ami pontosan fedi a jelentést), akkor azt használjuk.
 • Súlyos problémát jelent a trágárság terjedése az iskolákban, filmeken, sőt a Parlamentben is.
 • Terpeszkedő kifejezések használata: pl. beruházást eszközölt, a kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa el…, öt óra magasságában
 • Fölösleges szóismétlés (tautológia): képi metafora, menettérti retur-jegy
 • Vonatkozó névmások (ami-amely) helytelen használata
 • Fölösleges igekötők: leközöl, kikézbesít, lecsökken
 • Suksükölés: Azt állítsa, hogy nem volt ott.
 • Vonzatok helytelen használata: törődést mutat valakivel szemben
 • Szóláskeveredés: kifelé áll a szénája, nehéz dió volt, (ennek a hibának paródiája is született: elrepült fölötte az idő vasfoga)

 Fórumok