személyes kapcsolat, csodálat (de nem ódai), szeretet

Velence leírása: a) történelem, kulturális örökség b) természetföldrajz c) gazdagság

versforma nem szabályos – de mégis 9-9-9-3, bravúros rímtechnika

stílus: szecesszió elemei (azúr, aranyló, ritka szavak)

műfaj: epigrammai rövidség – de nem gondolati, dal? nem érzelemközpontú. Pictura

hangnem: játékosság és fennköltség keveredése

megszemélyesítés (te/elfeledsz-e)

miniatűr, ujjgyakorlat? csak gyönyörködtet, fitogtatja a költői tehetségét

Vázlat alapján 1 oldalas elemzés, egész mondatok: tedd hozzá a saját egyéniségedet

Ha nem ezt, akkor WS: Mikor anyából…