A retorika: a beszéd művészete (Arisztotelész). Feladata, hogy meggyőzésre alkalmas legyen, így minden elemző-meggyőző szövegtípus alapja. Tárgya lehet minden olyan ügy, amelynek javára a szónok meg akarja nyerni a közönségét.

Érvelésre az élet számos területén szükség van (elkésés az iskolából, engedélykérés szülőtől, magyarázat az ellenőrnek, házi feladat hiánya stb. A magyarázkodások, a védekezések, a szidások, a lelkizések és a viták a mindennapi élet jellegzetes érvelései.

Az érvelés a tudományos, hivatalos vagy vallási életben is jelen van (pl. értekezés, esszé, diplomavédés, kérvény, prédikáció), és mindegyiknek van jellegzetes szövegtani formája.

Az érvelő szöveg célja: elgondolkodtatja, egy állítás igazságáról meg akarja győzni az olvasót v. hallgatót

 

Szerkezete:

 A bevezetés

 • célja az érdeklődés felkeltése, a figyelemfelkeltés
 • itt kell szerepelnie a témamegjelölésnek
 • itt fogalmazzuk meg a tételmondatot is: vagyis azt, hogy mit akarunk cáfolni vagy bizonyítani
 • gyakori, hogy egy meggyőző, érdekes történettel kezdjük, hiszen ez rögtön figyelemfelkeltő

 A tárgyalás

 • a tárgyalásban történik a téma igazi részletezése
 • ebben a részben bizonyítjuk állításainkat
 • ezeket különböző érvekkel lehet bizonyítani (pl. számok, statisztikák, híres emberekre vagy tudósokra való hivatkozás, logikai levezetés, stb).
 • ugyanebben a részben ellenérveket is felhozhatunk, vagyis megcáfoljuk azokat az állításokat, amelyek a mi véleményünkkel ellenkeznek
 • hasznos, hogyha érdekes történetekkel, szólásokkal, közmondásokkal, szállóigékkel is alátámasztjuk a mondanivalónkat
 • írásban minden új érvet érdemes új bekezdésben kezdeni, és mindegyiket részletesen kifejteni

 A befejezés

 • a befejezés fő célja az összefoglalás: még egyszer összegezzük eddigi mondanivalónkat, röviden megismételjük a legfőbb érveket
 • érdemes a tételmondatot is megismételni
 • a befejezés fontos része lehet az érzelmi meggyőzés, a hatáskeltés