Életünk során gyakran előfordul, hogy véleményünk nem egyezik meg mások véleményével. Ha el akarjuk fogadtatni a véleményünket másokkal, akkor a meggyőzés érdekében érveket sorakoztatunk fel, azaz érvelünk.

Az érvelés állhat egy mondatból (pl. késés megmagyarázása), de teljes szöveg is lehet (pl. vádbeszéd, akadémiai székfoglaló).

 

Az érvelés logikailag két irányú lehet: (emelt szintű követelmény)

 Indukció: az egyediből az általánosra következtethetünk, egyedi esetből, tényből indulunk ki és ebből vonjuk le az általános következtetést:Édesanyám mindig észreveszi, ha valami baj van, még akkor is, ha nem mondom.  Az anyák átlagon felüli beleérző képességgel rendelkeznek.

Dedukció: előbb egy általános tételt fogalmazunk meg és ebből vonunk le következtetést az egyedi esetre vonatkozóan. Minden kultúra megteremti a maga „celebjeit”. → Minden bizonnyal ilyen sztárok voltak az ókorban a gladiátorok, vagy a reneszánsz híres festői, akikért városállamok versenyeztek.

Az érvek fajtái

 Meghatározásból levezetett érv (definíció alkalmazása): A himnusz istenséghez szóló költemény, emelkedett hangnemben: az istenség megszólítása után a kérés megfogalmazása, az  istenség korábbi tetteinek elbeszélése, majd a kérés megismétlése következik. Kölcsey Hymnusa ennek értelmében megfelel a himnusz műfaji követelményeinek.

Ok-okozati összefüggésből származó érv: Ádám és Éva ettek a tiltott gyümölcsből, ezért meg kellett halniuk.

Következményből levezetett érv: Mindenki kacagásban tört ki, → az előadó nyilván valami vicceset mondott

Körülményekből levezetett érv: Tegnap elvesztettem a pénztárcámat, ezen összevesztem az anyukámmal, ráadásul elfelejtettem határidőre beadni egy pályázatot.  Nem csoda, hogy ma rossz passzban vagyok.

Tekintélyre való hivatkozás: Az orvosok kiderítették, hogy a testi betegségek mögött gyakran lelki megrázkódtatások állnak ( tehát igaz).

 Összehasonlításon alapuló érv:  Az élet olyan, mint a tánc. Találkozások, elválások, közeledések és távolodások sorozata. Néha megbotlunk, néha repülünk.

Ellentéten alapuló érv: Az egészséges táplálkozás és rendszeres sportolás kiegyensúlyozottá, munkabíróvá tesz  (ebből következik, hogy) az egészségtelen táplálkozás és mozgáshiány rossz hatással van kedélyállapotunkra és munkavégzésünkre.

Valószínűségen alapuló érv: A kislány nincs tizenöt kiló.  Tehát kizárt, hogy alatta szakadt volna le a hinta.

Bizonyítékból származtatott érv: (Az állításunk alátámasztására bizonyítékokat, tényeket, statisztikai adatokat használunk fel). Egy felmérés szerint a családok 60%-a szívesebben nyaral belföldön.  Az emberek úgy látják, változatos lehetőségei vannak a pihenésnek, feltöltődésnek Magyarországon.