Avantgarde fogalmak

Kubizmus

kub

 • neve a cubus (kocka) szóból származik
 • csak a képzőművészetben hatott
 • mértani ábrák, formák képezik a rajz alapját
 • a formát megfosztja minden esetlegességtől, tiszta geometria
 • érzelemmentes
 • képviselői: Picasso, Braque, Gris, Derain, Duchamp

 

Futurizmus

FUTU

 • a jövő szóból ered
 • ideológiailag a fasizmussal összefonódik, anarchista, nacionalista
 • a háborút, a dinamizmust, a veszélyt, élteti
 • formailag: a mozgás ábrázolása a fő cél, mozgások egymásutánját érzékelteti
 • képviselők: Boccioni, Severini, Marinetti, Majakovszkij

Expresszionizmus

exp

 • (= kifejezés, fokozott kifejezőerő – impresszionizmus ellentéteként
 • minden művészeti ágra kiterjed
 • gyakran politikai állásfoglalást hordoz, (háborúellenes)
 • szubjektív és irracionális, célja a belső érzelmek, indulatok, tartalmak kifejezése.
 • gyors és erős hatásra törekszik; az ösztönöket és a tudatalattit fejezi ki, de a szürrealizmussal ellentétben valóságalapja van
 • ennek érdekében torzít, túloz, a szélsőséges vonásokat ragadja meg.
 • képviselők a festészetben: Kandinszkij, Kokoshka, Munch, Matisse, Chagall, Nolde, Klee.
 • a magyar irodalomban Kassák, József Attila, Füst Milán egyes vonásai, egyes versei

Konstruktivizmus

KONS

 •  tárgyiatlan, nonfiguratív stílusirányzat.
 • megszűnnek a műfajok, a műalkotás egyszerűen csak kép, alapját színek és vonalak képezik
 • mentes az érzelmektől és indulatoktól
 • az irodalomra nem jellemző
 • Képzőművészek: Kandinszkij, Moholy-Nagy László, Mondrian

 Dada (dadaizmus)

dada

 • a név önkényes és véletlenszerű (Tristan Tzara)
 • a legszélsőségesebb, a végsőkig abszurd, elméleti alapja gyakorlatilag nincs, csak tiltakozás és rombolás
 • kultúra- és művészetellenes, végül önmagát is megszüntette. Nem a mű érdekli, hanem a művészi magatartás
 • alapművek: Jarry: Übü király, Tzara: Hogyan írjunk dadaista verset?
 • képviselők: Duchamp, Picabia, a szürrealista triász: Breton-Aragon-Eluard kezdetben mind dadaisták voltak

Dia5

Szürrealizmus

szurr

 • jelentése: a valóságon túli
 • legnagyobb hatású
 • alkotói módszer: a tudatosságtól és értelemtől független: képzettársítás, hallucinációk, látomások alkotják, sok esetben groteszk vonásokkal
 • a tudatos énnél fontosabb a tudattalan (a freudizmus hatása tetten érhető a művészetben, pl. az álom központi szerepet kap)
 • “olyan szép, mint egy varrógép és egy esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon” (Lautréamont)
 • képviselők az irodalomban: Aragon, Breton, Eluard; Füst Milán, Nagy László, Juhász Ferenc
 • képviselők a festészetben: Miró, Chagall, Dalí, Chirico, Klee