Szótár:

 • olyan kézikönyv, amely egy vagy több nyelv szavait sorolja fel,
 • rendszerint betűrendben,
 • egyéb információkkal kiegészítve (pl. használat, helyesírás, szótörténet, kiejtés stb.)
 • szócikkeket tartalmaz

Csoportosításuk:

 • többnyelvű szótárak, magyar-angol, angol-magyar (ált. 2 nyelvűek)
 • Egynyelvű szótárak

 

Az egynyelvű szótárak fajtái:

 1. Értelmező szótárak:
 • a szavak jelentését, használati módját és a szófaját adják meg
 • ha a szó több jelentésű, akkor számozzák
 • a szavak stílusminősítését is tartalmazza (pejoratív, népies, kedveskedő)
 • A legnagyobb magyar szótár (A magyar nyelv értelmező szótára) 20 éve készen van (7 kötet)  Ez a szótár elévült, új szavak keletkeztek. Nincs benne szleng, informatikai nyelv, üzleti fogalmak.

2. Helyesírási szótárak:

 • szócikkekre tagolódik
 • a szócikkek tartalmazzák a toldalékokt formákat is(játszik, játszom, játssza, játsszátok)
 • célja: ellenőrizhető legyen a helyesírás

3. Etimológiai szótárak:

 • a szó történetét írja le a szócikk
 • speciális fajtái az utónévkönyvek

4. Tájszótár (emelt szintű követelmény)

 • tájnyelvi szavakat tartalmaz, leírja hol és milyen szituációban használják
 • van ami egy kisebb terület szavait tartalmazza (pl. Szegedi tájszótár) , és van ami egy adott nyelv szavait (pl: Új Magyar Tájszótár)

5. Szinonima szótár:

 • A keresett szó rokon értelmű szavait sorolja fel
 • Jól lehet használni a fogalmazásoknál

Összefoglalás

 • a szótárakat a legtöbben csak alkalmanként használják (pl. rejtvényfejtéshez, betűjátékhoz), mások mindennapi munkájukban (pl. fogalmazók, nyelvészek, történészek, egyéb kutatók)
 • a szótárak elején használati útmutató van, ahol megmagyarázzák a gyűjtemény összeállításának szempontjait, a szócikkek felépítését és megadják a rövidítések jegyzékét
 • a szótárak szükségképpen elavulnak
 • manapság a szótárkészítésnek új távlatokat ad a digitális technika: így a szótárírás folyamatát nem kell lezárni, egy digitális szótár bármikor bővíthető, módosítható.