A tömegkommunikáció esetén is az ismert kommunikációs ábrából indulunk ki:

KOMMUN

A kommunkációs tényezők ábráját azonban ebben az esetben így értelmezzük:

 • Vevő: nagyszámú, legalább egy városnyi ember (több száz, több ezer, stb.)
 • Csatorna (medium):  rádió, televízió, internet, újságok-folyóiratok.

 Jellemzői:

 • professzionális szakemberek irányítják
 • szer­ve­zett, intézményesült (jogszabályok vonatkoznak rá)
 • tömeges formában zajlik, a nagy­kö­zönségnek szól, nyilvános
 • egyirányú, azaz nem nyújt lehetőséget a közvetlen vissza­jelzésre
 1. Sajtóműfajok: témájuk szerint lehetnek: politikai-közéleti (kül- és belpolitika), gazdasági, kulturális, tudományos, sport, szabadidő, stb
 • felosztásuk:
a., tájékoztató: csak információátadásra szorítkozik, objektív, érzelemmentes hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú, időjárásjelentés, apróhirdetés
b., véleményközlő: a szerző saját álláspontját is tartalmazza, szubjektív kommentár, cikk, nyílt levél, kritika

Néhány műfaj részletes bemutatása:

tájékoztató (információs) sajtóműfajok:

 • hír: alapműfaj, friss, közérdekű, fontos, leírja, hogy kivel/mivel, hol, mikor, miért, hogyan, mi történt
 • cikk: gyakran egy hír az alapja, de sokkal részletesebb, kifejtettebb, nagyobb terjedelmű, több szempontra kiterjedő. A vezércikk a nap legfontosabb közlendője, a címoldalon szerepel
 • közlemény: közérdekű információ, a sajtó szó szerint adja közre
 • tudósítás: hír rokona, azonban itt a szerzője átélte a leírt eseményt, jelen volt akkor
 • riport: párbeszédes, az eseményről a résztvevőktől szerezhetünk tudomást.
 • interjú: párbeszédes,az újságíró kérdéseket tesz fel: kiemelt jelenősége van a kérdezett személynek

véleményközlő (publicisztikai) sajtóműfajok:

 • kommentár: hírmagyarázat, a hír megértését segítő háttérmagyarázat
 • jegyzet: hétköznapi esemény 1-1 szálát ragadja meg, rövid, érzelmekre hat, elgondolkodtat
 • olvasói levél: olvasók véleményét, hozzászólásait, tanácskérő/adó írásait tartalmazza
 • kritika: vmilyen műalkotás értékelése, terjedhet az egyszerűtől az alátámasztott, részletesig
 • ismertetés: egy mű, szerző ajánlása