Mindennapi tevékenységünk során sok száz vagy ezer jelet közlünk vagy fogadunk be anélkül, hogy használatukat tudatosítanánk. Pl.

  • belépés előtt kopogunk az ajtón
  • csengetéskor tudjuk, hogy vége az órának
  • ha a lámpa zöldre vált, elindulunk a zebrán, stb. Ismerjük a számítógép ikonjait, a rádió- és TV-műsorok szignálját, a közlekedési táblákat, a periódusos rendszer jeleit, a térkép jelzéseit stb., vagyis jelek nélkül el se tudnánk képzelni az életünket.
  1. A jelek felosztása

A jelek legegyszerűbb felosztása a következő (más felosztások is léteznek):

NYELVI (VERBÁLIS) NEM NYELVI
A beszéd és írás minden módja –          vizuális (pl piros szín – tiltás, fekete-gyász)

–          auditív (pl. mentő szirénája, csengő)

–          mozgásos (gesztusok, mimika, integetés, tánc) stb.

  1. A jelrendszerek általános jellemzői

 A jelek mind rendszerbe illeszkednek. Ha nem ismerjük a jelrendszerek szabályait, nem tudjuk értelmezni a jeleket. Pl. egy fekete pöttyöt magában nem tudunk értelmezni. De:

– egy elsős ellenőrzőben látva viszont tudjuk, hogy értékelést jelent

– egy nő arcán a szépséget hangsúlyozza

– egy szövegben jelezhet felsorolást (alpontokat) stb.

A jelrendszerek általános jellemzői a következők:

 a jelrendszer általában korlátozott számú elemből áll (pl – franciakártya szimbólumai: 4 db)

  • a jelek érzékszervekkel felfoghatók
  • a társadalom egy csoportja számára elfogadottak
  • használatukat ismert szabályok irányítják.

 A nyelvi jelrendszer

 A jelrendszerek közül a legáltalánosabb a nyelvi jelrendszer. Legalább egy nyelvi jelrendszert minden ember ismer (ritka kivétel: pl.  a siketnémák jelnyelve – de ez is egyenértékű az emberi nyelvvel!)

A legtökéletesebb jelrendszer, nagyon sok funkció kifejezésére alkalmas. Például: információkat adunk át, érzelmeket és gondolatokat fejezünk ki a segítségével, identitásunkat jelöljük, hagyományainkat őrizzük általa.

A nyelvi jelrendszer legkisebb elemei a hangok.

A jelrendszer használati szabályait a nyelvtankönyvek és helyesírási szabályzatok tartalmazzák.

A nyelv változó jelrendszer: az ómagyar nyelvnek más volt a hangrendszere, toldalékolási rendszere mint a mainak. Új szavak keletkeznek, mások eltűnnek, és változnak a szabályzatok is.