1. SZERKEZET SZERINT

A., tagolt vagy tagolatlan

 • tagolt: a mondatrészek világosan elkülöníthetők: Én nem tudom, mi fenyeget. (JA)
 • tagolatlan: a mondatrészek nem különíthetők el, pl. címek: Vörös és fekete

B., teljes vagy hiányos

 • teljes: alany és állítmányt tartalmazza, pl. Én nem leszek a szürkék hegedőse (Ady)
 • hiányos: alany, állítmány v. mindkettő hiányzik:

C., tő vagy bővített

 • tő: csak alanyt és állítmányt tartalmaz: Esik az eső.
 • Bővített: más mondatrészeket is tartalmaz: Szerelemnél jobb az álom.

D., egyszerű vagy összetett (részletesen l: C/8. tétel)

 • egy tagmondatból áll: Mi dolgunk a világon? (VM)
 • 2 vagy több tagmondatból áll: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűn nyom. (BM)
 1. LOGIKAI MINŐSÉG SZERINT

Állító vagy tagadó

Nincs közöm senkihez, (T), szavam szálló penész, (Á), vagyok, mint a hideg, világos és nehéz. (Á).

 1. MODALITÁS SZERINT

 • Kijelentő: Aki szegény, az a legszegényebb. (JA)
 • Kérdő: Mi az élet tűzfolyása? (KF)
 • Felkiáltó: Jaj, be piszkos ruha az Élet! (Ady)
 • Felszólító: Talpra magyar! (PS)
 • Óhajtó: Csak lenne már vége!