Az alábbi tanmenet TERVEZET. A kimaradó napok, iskolai események, ünnepek miatt elmaradó órák, a szimpla és dupla órák (kétórás dolgozat) miatt a sorrend minimálisan változhat.

A nagyobb terjedelmű kötelező olvasmányokat sárgával jelöltem, ezek egy része a szöveggyűjteményben is megtalálható. A narancssárga a nagyobb számonkéréseket, dolgozatokat, beszámolókat, osztályozandó egyéni produkciókat jelöli.

 

TÉMA FOGALMAK
1. Irodalomora.hu – ismerkedés a honlappal
2. Karinthy paródiái
AZ AVANTGARDE MŰVÉSZETEK
3. Az avantgarde művészetek expresszionizmus, szürrealizmus, dadaizmus, futurizmus, konsruktivizmus, kubizmus
4. Az avantgarde művészetek
5. Majakovszkij: 2. számú parancs a művészetek hadseregéhez / G.Benn: Statikus versek avantgarde az irodalomban
6. F.G. Lorca: Alvajáró románc szürrealista látásmód és nyelv, románc
7. Ismétlő dolgozat: kötelező fogalmak
JÓZSEF ATTILA
8. József Attila: Tiszta szívvel, Klárisok, Medáliák, Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás, freudizmus

téma, motívum, evokáció, intertextualitás,

 

dal, elégia, hosszúvers, óda

9. József Attila tájköltészete
10. József Attila tájköltészete
11. József Attila szerelmi költészete
12. József Attila szerelmi költészete
13. József Attila – gyermekség-árvaság
14. József Attila – gyermekség-árvaság
15. József Attila utolsó költeményei
16. József Attila utolsó költeményei
17. József Attila emlékház látogatása
18. verselemző dolgozat
19. verselemző dolgozat
A 20. SZÁZADI EPIKA
20. A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciája

 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség, idő-és térszemlélet, narráció, nyelvhasználat
21. Orwell: Állatfarm szatíra, regény
22. Orwell: Állatfarm
23. Kafka : Az átváltozás
24. Mann: Mario és a varázsló
A NYUGAT MÁSODIK NEMZEDÉKE
25. A Nyugat második nemzedéke
26. Szabó Lőrinc: Dsuang Szi álma, Semmiért egészen
27. Márai Sándor: Halotti Beszéd
28. Összehasonlító verselemzés
29. Illyés Gyula: Haza a magasban, Egy mondat a zsarnokságról hazafias tematika
30. Illyés Gyula: Puszták népe – részlet Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia
31. Tamási Áron: Ördögváltozás Csíkban – novellaelemzés
32. Dzsida Jenő: A sötétség verse, Tavalyi szerelem
AZ EURÓPAI DRÁMA A XX. SZÁZADBAN
33. Drámatörténeti áttekintés
34. Miller: Az ügynök halála
35. Beckett: Godot-ra várva abszurd dráma
36. Az abszurd dráma
37. Színházban látott darab feldolgozása
38. Témazáró: a XX. század első felének irodalmi tendenciái
RADNÓTI MIKLÓS
39. Radnóti Miklós: Mint a bika
40. Radnóti Miklós: Nem tudhatom költői és prófétai hivatás
41. Radnóti Miklós: Tétova óda
42. Radnóti Miklós: Első ecloga és Hetedik ecloga Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története
43. Radnóti Miklós: Erőltetett menet idill és tragikum
44. Radnóti Miklós: Razglednicák razglednica
45. Radnóri Fanni emlékiratai
46. Érvelő szöveg – dolgozat
47. Érvelő szöveg – dolgozat
MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
48. Magyar irodalom a XX. század második felében
49. Örkény István egyperces novellái
50. Örkény István egyperces novellái groteszk látásmód, egyperces novella
51. Örkény István egyperces novellái
52. Kisérettségi vizsga (szóbeli)
53. Kisérettségi vizsga (szóbeli)
54. Kisérettségi vizsga (szóbeli)
55. Kisérettségi vizsga (szóbeli)
56. Pilinszky János: Halak a hálóban, Tilos csillagon csillag-motívum a magyar költészetben
57. Pilinszky János: Harbach 1944, Francia fogoly
58. Pilinszky János: Négysoros, Ravensbrücki passió, Harmadnapon
59. Weöres Sándor: Ars poetica ars poetica
60. Weöres Sándor: Psyché – részletek szereplíra
61. Weöres Sándor gyerekversei
62. Weöres Sándor egysorosai egysoros
63. Nemes Nagy Ágnes: A Nyugatról esszé
64. Nagy László: Jártam én koromban, hóban
65. Nagy László: Ki viszi át a szerelmet
66. Nagy László: József Attila! hommage, evokáció, intertextualitás
67. Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről
68. Sütő András: Zászlós Demeter ajándék élete – novellaelemzés ism. Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom
69. Novellaelemzés dolgozat
70. Novellaelemzés dolgozat
A KORTÁRS IRODALOM TENDENCIÁI
71. A kortárs irodalom tendenciái
72. Szilágyi Domokos: Lilla Vitézre emlékezik intertextualitás; szerepvers, stílusutánzás
73. Szilágyi Domokos: Kérvény
74. Projektelőadások
75. Projektelőadások
76. Projektelőadások
77. Projektelőadások
78. Projektelőadások
79. Tandori Dezső, Petri György, Orbán Ottó, Oravecz Imre néhány költeménye lírátlanítás, befogadás, olvasat
80. Tandori Dezső, Petri György, Orbán Ottó, Oravecz Imre néhány költeménye
81. Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei
82. Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, digitális közlés.

Néhány kortárs szerző honlapja.

83. Szórakoztató irodalom, slágerszöveg. Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi ismeretterjesztés.
84. Szórakoztató irodalom, slágerszöveg. fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg
FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE
85. Dolgozat a szóbeli tételekben szereplő fogalmakból
86. Felkészülés az érettségire
87. Felkészülés az érettségire
88. Felkészülés az érettségire
89. Felkészülés az érettségire