12.C. érettségi tételei

(2016-17. Tavaszi vizsgaidőszak)

 

MAGYAR NYELV ÉRETTSÉGI TÉTELEK

KOMMUNIKÁCIÓ

1) A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

2) A nem nyelvi kommunikáció

3) Szóbeliség és írásbeliség

4) A manipuláció

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

5) Az ómagyar kori nyelvemlékek

6) A jövevényszók

EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT

7) A nyelv mint jelrendszer

8) A nyelvújítás

9) Az egynyelvű szótárak

10) A magyar nyelv helyzete a határon túl

A NYELVI SZINTEK

11) Alárendelő és mellérendelő viszonyok a nyelvben

12) A mondatok osztályozása

13) A mondat szintagmatikus szerkezete

A SZÖVEG

14) A szöveg fogalma

15) Az intertextualitás

16) Az információs társadalom szövegtípusai

A RETORIKA ALAPJAI

17) Az érvelés fajtái és módszerei

18) A nyilvános beszéd

STÍLUS ÉS JELENTÉS

19) A költői képek fajtái

20) Hangalak és jelentés kapcsolata

 

MAGYAR IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉTELEK

 

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK

 1. Petőfi Sándor ars poétikája
 2. A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban
 3. Új nyelvezet és nőideál Ady Endre szerelmi költészetében
 4. A költői magatartásforma változásai Babits lírájában
 5. A szereplők jellemzése és viszonyai Kosztolányi Édes Anna című regényében
 6. A gyermekség és árvaság motívuma József Attila költeményeiben

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK

 1. Stilisztikai és műfaji gazdagság Csokonai költészetében
 2. Berzsenyi Dániel elégiái
 3. Mikszáth elbeszélői stílusa
 4. Idill és tragédia Radnóti eclogáiban
 5. A groteszk és az abszurd. Örkény egyperces novelláinak értelmezése
 6. Erkölcs és helytállás – Nagy László művészi magatartása

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL III. KORTÁRS SZERZŐK

 1. Egy szabadon választott kortárs prózai mű elemző bemutatása (Péterfy Gergely, Dragomán György, Tóth Krisztina, Grecsó Krisztián, Háy János, Lackfi János)

MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL

 1. A romantika stílusjegyei Shelley Frankenstein című regényében
 2. A francia szimbolisták költészete. A szimbolizmus bemutatása
 3. Orwell: Állatfarm című alkotásának elemző bemutatása

SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

 1. Színház és dráma Shakespeare korában. Rómeó és Júlia
 2. Ibsen Nóra című alkotásának etikai, lélektani vonatkozásai

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

 1. A horror kezdetei a filmművészetben (Lugosi Béla – Drakula)

REGIONÁLIS KULTÚRA ÉS HATÁRON TÚLI IRODALOM

 1. Kávéházak és irodalmi élet a századelőn